Privacy

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij gehouden aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken. Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Op grond van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

Wat:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres
  • Geboortedatum
  • Zorgverzekering
  • Verzekerdenummer (klantnummer) zorgverzekering

Waarvoor:
facturatie (eis zorgverzekeraars), basisadministratie

Wat:

  • Alle relevante gegevens mbt de klacht
  • Eventueel medicijn gebruik
  • Eventueel supplementen gebruik

Waarvoor:
Afstemmen van de behandeling(en), zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en).

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.